Nova LAPL licenca za Ultralahka letala

Mar 9th, 2012 | By | Category: Ultralahko letalstvo

 

 

 

 

 

 

Izvleček iz uredbe o licenciranju letalskega osebja, ki bo pričela z veljavnostjo 8. aprila 2012.

Privilegiji imetnika nove  licence LAPL za ultra lahka letala so, da lahko deluje kot PIC (Pilot in Command) na kopenskih letalih z enim batnim motorjem ali letalih TMG z največjo certificirano vzletno maso 2 000 kg ali manj, na katerih so največ trije potniki, tako da na letalu niso nikoli več kot štiri osebe.

Imetniki licence LAPL(S) lahko vozijo potnike šele, ko po izdaji licence opravijo deset ur letenja kot glavni piloti na letalih ali motornih jadralnih letalih.

Teorija pri LAPL bo zajemala:

Splošni predmete:

 • letalsko pravo,
 • človeško delovanje,
 • meteorologija in
 • radiofonijo

Posebne predmete, ki se bodo nanašali na različne kategorije zrakoplovov:

 • načela letenja,
 • operativni postopki,
 • zmogljivost med letom in načrtovanje leta,
 • splošno znanje o zrakoplovih in
 • navigacija.

Kandidati za licenco LAPL(A) opravijo najmanj 30 ur usposabljanja za letenje na motornih letalih ali  jadralnih letalih, ki vključuje najmanj:

 • 15 ur letenja z inštruktorjem v razredu, v katerem bo potekal preizkus praktične usposobljenosti;
 • 6 ur samostojnega letenja pod nadzorom, vključno z najmanj tremi urami samostojnih preletov z najmanj enim preletom dolgim vsaj 150 km (80 NM), med katerim naredi en postanek na letališču, ki ni vzletno letališče.

Vir: Uradni dokument v slovenščini:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:311:0001:0193:SL:PDF

Vir: Uradni dokument v angleščini:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:311:0001:0193:EN:PDF

Tags: , ,

Leave a Comment