Vaša investicija v šolanje

Pilot Ultralahkega Letala!

Letalski center maribor organizira tudi šolanja za motorne pilote ULN, za pilotsko licenco ULN. Šolanje se organizira po predhodnem dogovoru, lahko tudi z enim kandidatom. Celotno šolanje izvajamo z lastnimi tehničnimi sredstvi in strokovnimi kadri.

Šolanje izvajamo na 2 letalih:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIPISTREL Virushttp://www.pipistrel.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STING TL 2000http://tl-ultralight.cz

Šolanje je razdeljeno na:

a. Teoretični del – prične se po dogovoru s kandidati in učitelji letenja na letališču v Skokah. Tečaj traja cca. dva do trikrat tedensko v poznih popoldanskih oz. večernih urah. Skupna dolžina tečaja znaša približno mesec in pol. Teoretični del obsega predavanja in izpite iz naslednjih predmetov:

–  aerodinamika in mehanika letenja
–  pogonska skupina
–  postopki v sili
–  letalska meteorologija
–  radiofonija in VFR frazeologija
–  letalska navigacija
–  letalski predpisi
–  konstrukcije in materiali
–  letalski instrumenti
–  letalska medicina
–  uporaba naprave
–  uporaba vzletišč in letališč

POMEMBO!  Zdravniški pregled za kriterij 2, je obvezen pred letenjem, pri pooblaščenemu zdravniku za letalstvo, seznam pooblaščenih zdravnikov najdete na povezavi – http://www.mzp.gov.si/fileadmin/mzp.gov.si/pageuploads/DL_osebje/seznami/pooblasceni_zdravniki.pdf
Cena zdravniškega pregleda se razlikuje od ambulante, do ambulante, giba pa se okoli 70

b. Praktično letenje – šolanje poteka v skladu s programom osnovnega šolanja za motorne pilote ULN, usklajenim Pravilnikom o ULN letalnih napravah in programom šolanja odobrenim na ACL. Za samostojno letenje je potrebno cca. 8 – 14 ur letenja z učiteljem. Nato mora kandidat naleteti še določeno število ur samostojnega naleta in naleta na dvojnih komandah, dokler učitelj ne dovoli pristopa k izpitu iz teorije na ACL. Nato se opravlja še izpit iz praktičnega letenja. Oba se polagata pred državno komisijo. Licenca omogoča letenje v vseh državah sveta, članicah ICAO. V času šolanja se kandidat usposobi za letenje na maršrutah, delno po radionavigacijskih sredstvih, pridobi si osnove komuniciranja s kontrolo letenja ter ustrezno tehniko in taktiko letenja. Dovoljenje pilota je tudi osnova za vsa ostala napredovanja. Pilot mora v sklopu šolanja opraviti še predavanja in izpit iz Angleške frazeologije in kontroliranega zračnega prostora (CVFR).

Vaša investicija v  šolanje bo:

Teorija + Praktični del – 30 ur letenja = 4.600.-€

Ura letenja po dovoljenju: Članski cenik , 63 EUR / uro  (v času od pon-pet od 00.00 do 13.59 ure) oz.  70 EUR/uro (v času pon – pet od  14.00 do 23.59, ter vikendi in prazniki cel dan).

V cenah je že zajet DDV. Možen je dogovor plačila šolanja tudi na več obrokov.

Za vse ostale informacije se oglasite na letališču v Skokah ali pokličite po telefonu:

Kontaktna oseba: Danilo Kovač, upravnik LC Maribor
02 / 629 62 06
041 / 757 331

www.lcm.si

E-mail:  lcmaribor@siol.net

Za podrobnejše informacije o šolanju pokličite predsednika UL sekcija: Viljem Očko, GSM 041 436 266

Pilot Jadralnega Letala!

POTEK IN VAŠA INVESTICIJA V ŠOLANJE Z JADRALNIM LETALOM

Šolanj za jadralne pilote poteka v dveh delih. Najprej je na sporedu teoretično usposabljaje nato sledi praktični del.

a. Teoretično usposabljanje – prične se po dogovoru s kandidati in učitelji letenja. Vrši se v prostorih Letalskega centra v na letališču v Skokah. Tečaj traja cca. dvakrat tedensko v poznih popoldanskih oz. večernih urah. Skupna dolžina tečaja znaša cca. mesec in pol. Teoretična priprava obsega predavanja in interne izpite iz naslednjih predmetov:

–  aerodinamika
–  meteorologija
–  gradnja letal
–  letalski instrumenti
–  pravila in predpisi
–  postopke v sili
–  radiofonija
–  navigacija

POMEMBO!  Zdravniški pregled za kriterij 2, je obvezen pred letenjem, pri pooblaščenemu zdravniku za letalstvo, seznam pooblaščenih zdravnikov najdete na povezavi – http://www.mzp.gov.si/fileadmin/mzp.gov.si/pageuploads/DL_osebje/seznami/pooblasceni_zdravniki.pdf
Cena zdravniškega pregleda se razlikuje od ambulante, do ambulante, giba pa se okoli 70

b. Letenje – glede na meteorološke razmere prične kandidat z letenjem na športnem letališču v Skokah. Šolanje poteka v skladu s programom osnovnega šolanja za jadralne pilote. Za šolanje v Letalskem centru Maribor uporabljamo moderna šolska letala vrste Grob G103 ACRO,  ki so zgrajena iz kompozitnih materialov. Za šolanje so nadvse primerna saj so zelo trdna in predvsem zelo preprosta za letenje.

Za samostojno letenje je potrebnih od cca. 40 do 50 startov z učiteljem. Nato mora kandidat naleteti 20 samostojnih šolskih krogov, kateri so pogoj za izvajanje daljših jadralnih letov. V nadaljevanju je treba naleteti 30 ur samostojnega letenja, ki so potrebne za pristop k izpitu za jadralnega pilota – mednarodna licenca. Polaga se pred državno komisijo in omogoča letenje v vseh državah sveta. V tem času je kandidat usposobljen za letenje na preletih, pridobi si osnove komuniciranja s kontrolo letenja ter ustrezno tehniko in taktiko jadranja. Dovoljenje pilota je tudi osnova za vsa ostala napredovanja, kot so daljši preleti, akrobatsko letenje, udeležba na tekmovanjih itd.

Vaša investicija v  šolanje bo:

Dijaki in študentje (s potrdilom o šolanju) do dopolnjenega 24 leta: 1.200,00 EUR Ostali: 1.500,00 EUR

V ceni je zajeta teorija in 70 štartov na vitlo

Ura letenja po dovoljenju: Članski cenik (Velja za člane)

V cenah je že zajet DDV.

Za vse ostale informacije se oglasite na letališču v Skokah ali pokličite po telefonu:

Kontaktna oseba: Danilo Kovač, upravnik LC Maribor
02 / 629 62 06
041 / 757 331

www.lcm.si

E-mail:  lcmaribor@siol.net

Za podrobnejše informacije o šolanju pa pokličite na :

041/684 – 462 (Martin)

041/569 – 621 (Robert)

Ali pišite na: jadralno.letenje@letalska-sola.si

Pilot motornega letala

Šolanje za motornega pilota je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Teoretični Del

Ta del se začne po dogovoru s kandidati in učitelji (predavatelji) na letališču v Skokah in v sklopih po dve do tri ure dvakrat do trikrat tedensko v poznih popoldanskih ali večernih urah traja približno tri mesece.

Zanimiva predavanja (in kasneje izpiti) potekajo iz naslednjih predmetov:

– Letalska zakonodaja,

– Splošno znanje o letalu,

– Zmogljivosti letala in načrtovanje letenja,

– Človeške zmogljivosti in omejitve,

– Meteorologija,

– Navigacija,

– Operativni postopki,

–  Osnove letenja in

–  Komunikacija.

Teoretično usposabljanje se izvaja preko predavanj, ki vključujejo video predstavitve in šolanje s pomočjo računalnika ter z drugimi sredstvi.

Preden boste z inštrukturjem prvič poleteli, morate opraviti še zdravniški pregled kategorije 2, ki ga opravljajo pooblaščeni zdravniki za letalstvo, seznam zdravnikov najdete na http://www.mzp.gov.si/fileadmin/mzp.gov.si/pageuploads/DL_osebje/seznami/pooblasceni_zdravniki.pdf

Cena zdravniškega pregleda se razlikuje od ambulante, do ambulante, znaša pa lahko od 50 do 100 evrov.

b. Praktični del

Ta del je sestavljen iz letenja. Letenje se izvaja na ustrezno opremljenih letalih in s pooblaščenimi inštruktorji letenja. Praktično usposabljanje je sestavljeno iz 19 letalskih vaj in obsega minimalno 45 ur letenja. Od tega mora kandidat z inštruktorjem letenja naleteti najmanj 25 ur in opraviti vsaj 10 ur samostojnega letenja (inštruktor nadzoruje letenje s tal, preko radijske zveze). Če namerava kandidat leteti tudi ponoči, mora z letalom ponoči naleteti najmanj 5 ur. Urnik letenja se po dogovoru z inštruktorjem prilagaja kandidatovemu prostemu času.

Nato mora kandidat opraviti še izpit iz praktičnega dela, torej letenja. Oba dela izpita, teoretični in praktični, je treba opraviti pred državno komisijo. Licenca omogoča letenje v vseh državah sveta, članicah ICAO. V času šolanja se kandidat usposobi za letenje na druga letališča, delno po radionavigacijskih sredstvih, pridobi si osnove komuniciranja s kontrolo letenja ter ustrezno tehniko in taktiko letenja. Pilot mora v sklopu šolanja opraviti še predavanja in izpit iz angleške frazeologije in kontroliranega zračnega prostora (CVFR).

Približna ocena investicije v licenco PPL

Teoretični del: 720 €(v to ceno je vključen osnovni pilotski pribor)

Praktični del (letenje): 45 ur po 145 evrov = 6.525 €

Ura letenja po pridobljeni PPL licenci in po sprejemu v klub LCM na Cessni 152: 85 evrov
PPL licenca omogoča tudi letenje s klubskimi ultralahkimi letali po ceni 65 €/uro.

Za vse ostale informacije se oglasite na letališču v Skokah ali pokličite po telefonu:

Kontaktna oseba: Danilo Kovač, upravnik LC Maribor

02 / 629 62 06

041 / 757 331

www.lcm.si

E-mail:  lcmaribor@siol.net

Za podrobnejše informacije o šolanju pokličite predsednika motorne sekcije in inštruktorja letenja: Matija Gorjup, GSM 041 540 545