Posts Tagged ‘ Light Aircraft Pilot Licence ’

Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) bo Slovenija sprejela šele 8.aprila 2015 ?

Mar 21st, 2013 | By
Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) bo Slovenija sprejela šele 8.aprila 2015 ?

Na spletu obstaja slovenska različica nove uredbe LAPL     https://easa.europa.eu/agency-measures/docs/opinions/2010/04/translations/EASA_2010_00150001_SL_TRA.pdf Ta uredba je začela veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in se uporablja od 8. aprila 2012, je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. Države članice se lahko odličijo, da uredbe ne bodo sprejele  do največ
[continue reading…]