Posts Tagged ‘ lapl licenca ’

Nova LAPL licenca za Ultralahka letala

Mar 9th, 2012 | By
Nova LAPL licenca za Ultralahka letala

            Izvleček iz uredbe o licenciranju letalskega osebja, ki bo pričela z veljavnostjo 8. aprila 2012. Privilegiji imetnika nove  licence LAPL za ultra lahka letala so, da lahko deluje kot PIC (Pilot in Command) na kopenskih letalih z enim batnim motorjem ali letalih TMG z največjo certificirano vzletno maso 2
[continue reading…]